10 týždňové šteniatka z „F“ vrhu...
8 týždňové šteniatka z „F“ vrhu...
6 týždňové šteniatka z „F“ vrhu...