Na medzinárodnej výstave v Prahe dostala naša Faith ocenenia V1, CAJC a BOJ. Za perfektné predvedenie ďakujeme Janke Kadnárovej!
7 týždňové šteniatka z „G“ vrhu...
5 týždňové šteniatka z „G“ vrhu...
SK Our Angelus mei Faith got Excellet 1, CAJC and BOJ awards. Many thanks to her handler Janka Kadnárová!
4 týždňové šteniatka z „G“ vrhu...
Dvojtýždňové šteniatka z „G“ vrhu...